เครื่องขัดแบบเขย่า (Vibratory Machine)

จำหน่าย เครื่องขัดแบบเขย่า	(Vibratory Machine)

Vibratory Finishing Machine with Straight Wall Bowl

จำหน่าย เครื่องขัดแบบเขย่า	(Vibratory Machine)

Curved Bowl with Separating Unit Vibratory Machine

จำหน่าย เครื่องขัดแบบเขย่า	(Vibratory Machine)

U Shape Bowl with Separating Unit Vibratory Machine

จำหน่าย เครื่องขัดแบบเขย่า	(Vibratory Machine)

Vibratory Finishing Machine with Curved Wall Bowl