จำหน่าย เครื่องพ่นทราย ทรายพ่น และอุปกรณ์พ่นทรายทุกประเภท (Blasting M/C, Blasting Abrasives & Accesories)
จำหน่าย เครื่องขัดโลหะ หินขัด น้ำยาขัด (Surface Finishing M/C, Media & Compound)
จำหน่าย เข็มขัดพยุงหลัง และอื่นๆ (Back Support Belt and other Body Support)

RPV Industrial Supply Co., Ltd.
บริษัท อาร์พีวี อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด


เครื่องพ่นทราย, เครื่องพ่นทรายกลางแจ้ง, หมวกพ่นทราย, เครื่องขัดโลหะ, ขัดเตรียมผิวโลหะ, หินขัด, น้ำยาขัด, ทรายพ่น, เครื่องลำเลียงชิ้นงาน, เข็มขัดพยุงหลัง, Portable Blaster, Pressure Blast Pot, Blast Hose, Blast Nozzle, Blast Suit, Back Suppport

Get in Touch

Tel: (66) 0-2406-0725-6
Warehouse / คลังสินค้า
Tel: (66) 02-1944-346-7

Tag

เครื่องขัดโลหะ, ทรายพ่น, น้ำยาขัด, เครื่องพ่นทราย, หินขัด, เข็มขัดพยุงหลัง, อุปกรณ์ความปลอดภัย, เครื่องลำเลียง Mass Finishing System, Blasting Abrasives, Media, Compound, Blasting System, Protective Equipment, Service